هدف نماز خواندن چیست؟

هدف از نماز خواندن چیست؟

در نماز رمز و راز و اهداف چندی نهفته است و بدون ان که نماز در قالب و زمان خاص انجام شود آن اهداف تامین نمی شود.

الف – یاد و ذکر خدا

زیرا انسان موجود فراموش کاری است.بنابر این هر چند ساعت یک بار، با خواندن نماز، خدای سبحان را یاد کرده و متذکر وجود لایتناهای او می شود.

ب – دور شدن از گناه

وقتی انسان متذکر خدا بود و خدا را مراقب خویش دید، قهراً از انجام گناه و منکرات شرم و حیا می کند. بنابراین یکی از اهداف نماز، جلوگیری از فحشا و منکرات است : (( ان الصلاه تنهی عن الفحشاء و المنکر)).

ج – عبودیت و خشوع و خضوع در پیشگاه مقام ربوبیت

به طور مودب ایستادن، رکوع کردن، جبین بر خاک ساییدن ، سجده و نشستن دو زانو و… همه نشانه های خضوع است. و این حقی است از سوی خدای سبحان که هر انسانی موظف به ادای ان است. توجه داسته باشید که همین خشوع و خضوع، به تدریج در روح و جان ما اثر گذاشته و انسان را در برابر سایر افراد متواضع میکند. امام علی (ع) در نهج البلاغه می فرمایند: (( خدای سبحان نماز را مقرر داشت تا پیشانی از روی تواضع به خاک مالیده شود)) و حضرت زهرا (س) نیز میفرمایند : مخداوند نماز را مقرر داشت تا دامن انسان را از کبر و منیت پاک گردانید)).

د- تشکیل جماعت ها

ویل دورانت می نویسد: (( بر هیچ انسان منصفی پوشیده نیست که شرکت مسلمانان در نمازهای جماعت روزانه، چه اثر خوبی در وحدت و تشکل انها دارد. با کمی دقت می توان دریافت که در سایه همین جماعت ها و جمعه ها است که انسجام و اتحادی در اقشار مختلف ایجاد می شود و در سایه ی ان برکات و ارزش هایی وجود دارد. از کارهای عمرانی یک منطقه گرفته تا راه حل سایر مشکلات افراد و جامعه)).

ه- شادابی رو ح انسان

نماز در ساخت روح انسان، همان نقشی را ایفا میکند که نرمش و ورزش در ساخت جسم انسان ایفا می نماید.اگر کسی ورز را برای مدت طولانی ترک کند، کم کم بدنش دچار یک نوع سستی و کسالت میشود و چه بسا سلامت خود را از دست بدهد.

بنابر این انسان باید روزانه یا لااقل هفته ای چند ساعت، به راهپیمایی و ورزش بپردازد تا به تدریج جسم را سالم و شاداب سازد. روح انسان نیز چنین نیازی دارد، باید هر روز این نیایش و سرود مذهبی و اسلامی تکرار گردد تا به تدریج سلامت و شادابی روح انسان در سایه یاد حق احراز گردد.

خلاصه ان که اهداف نماز – که دارای ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است- بدون اینکه نماز در زمان معین و با نظم خاص انجام شود، تامین نمیگردد.