ربماسپ دالیسمر

سرود میلاد پیامبر ۴

سرود یا شور
میلاد حضرت محمد صلوات الله علیه و آله و امام‌ جعفر صادق علیه السلام

اَبَاالزّهرا یا محمد یا نبی
یا مصطفی یا مصطفی یا مصطفی

اومده سَروَرِ همه عالَم
اومده آبروی دو دنیا
اومده‌ خاتَمُ النّبیین و
رو لبِ ما مدد اَبَالزّهرا
مکّه از قدوم او شد عرش اعلا
عیدی بگیریم از دستان مولا
اومد خورشیدِ شرف محبوب دلها
عیدی بگیریم از دستان مولا
اَبَاالزّهرا یا محمد یا نبی
یا مصطفی یا مصطفی یا مصطفی

ربیعُ الاول و شعف در دل
ربیعُ الاول و مَهِ شادی
میشه با ذکر یا رَسولَ الله
خرابیِ دِلامون آبادی 
با یادِش داریم همه شوری به سینه
دیدار عاشقا شهر مدینه
ذلّتِ آلِ سعود دعامون همینه
دیدار عاشقا شهر مدینه
اَبَاالزّهرا یا محمد یا نبی
یا مصطفی یا مصطفی یا مصطفی

میخونن مدح یوسف زهرا
دلای سَر سِپُرده وعاشق
مبارک مَقدمِ وَلیُ الله
مبارک جشن حضرت صادق
گلباران شده همه عرش مُعَلّی
فرزند فاطمه آمد به دنیا
تهنیت میگن همه بر آل طه
فرزند فاطمه آمد به دنیا
یابن الزهرا صادق آل عبا
خوش آمدی خوش آمدی خوش آمدی

همیشه او مُجاهِدَت میکرد
برای حفظ مکتب و قرآن
شَرَرِ تیغ قالَ صادق بود
برا دشمن کُشَنده و بُرّان
عِلمَش بوده عامِلِ مبارزه با
جَهل و خُرافه و بِدعَت به هر جا
باید راهِ او دَهیم آری ادامه
با کسب عِلم و با ایمان و تقوی
یابن الزهرا صادق آل عبا
یا سَیّدی یا سَیّدی یا سَیّدی

سرود میلاد پیامبر ۳

سرود یا شور
میلاد حضرت محمد صلوات الله علیه و آله و امام‌ جعفر صادق علیه السلام

ولادتِ پیغمبر ما بر هَمِگان ‌مبارک
به حضرت صدّیقه و بر امامِ زمان مبارک
دیده گشود بنده خداوند جلی
به عالَمین سَروَر و رسول است و وَلی
ذکر دلِ فاطمه ی زهرا و علی
یا احمد
یا سَیّدَنا یا احمد یا سَیّدَنایا احمد
یا سَیّدَنا یا احمد رسولِ خدا محمد…

زِ قدومِ پر فیض نبی رحمتِ حق عیان شد
زِ خدا به بنده ها همه عنایتِ بیکران شد
مَکّه شده زِ قدمِ او عرش برین
که آمده آیینه ایمان و یقین
صورت حق نموده تجلّا به زمین
یا احمد
یا سَیّدَنا یا احمد یا سَیّدَنا یا احمد
یا سَیّدَنا یا احمد رسولِ خدا محمد…

عصمت حق نور خدا مصحف ناطق آمد
نور دل زهرا و علی امام صادق آمد
نام خوشش به لب ملائک زَمزَمه
ولادتش شعفِ دل و جانِ همه
مبارک است قَدَمِ عزیز فاطمه
یا مولا
یا صادقِ آلِ احمد یا صادقِ آلِ احمد
یا صادقِ آلِ احمد جعفرِ بنِ محمد

سرود میلاد پیامبر ۲

سرود 
میلاد حضرت محمد صلوات الله علیه و آله و امام‌ جعفر صادق علیه السلام

رَبیعُ الاول و میلاد دلبر
شده جشن مولودیِ پیمبر
بخوان مَدحَش را با زهرای اطهر
دهد عیدی بر ما ساقیِ کوثر
عبد حیّ سرمد،از عالَمی سَرآمد
مصطفی یا احمد،یا سیدی محمد
سیّدی محمد یا سیّدی محمد…

ربیع الاول و دل با صفا شد
شب جشن‌ میلاد مصطفی شد
شب خیر و نور و شورِ محبت
شب لطف و جود و مِهر و وَفا شد
ای رسول اکرم،ای سَروَرِ مُعَظّم
ماجدی و اَمجد،یا سیدی محمد
سیّدی محمد یا سیّدی محمد…

مبارک ماهِ روی حیّ ناطق
مبارک خنده بر لبهای عاشق
مبارک میلاد دلبند زهرا
مبارک میلاد امامِ صادق
شد مدینه امشب،غرق شعف مبارک
محضرِ زهرا و،شاه نجف مبارک
نورِ قلبِ عاشق مولا امامِ صادق…

سرود میلاد پیامبر ۱


سرود یا شور
میلاد حضرت محمد صلوات الله علیه و آله و امام‌ جعفر صادق علیه السلام

یا مصطفی یا احمد

آبروی عالَمین خوش آمدی
به فَلَک نور دو عین خوش آمدی
ای رسول خاتم ای جان جهان
دلخوشیِ حَسَنِین خوش آمدی
یا مصطفی یا احمد…

به ولادتِ پر از نور شما
روح و جان مؤمنین صفا گرفت
به عنایت خدا و اهل بیت
عالَمی ذکرِ یا مصطفی گرفت
یا مصطفی یا احمد…

سال دیگر به دعای فاطمه
جشن میلاد تو ای رُکنِ وجود
وعده ما حَرَمِ مُحترمت
ولی با نابودیِ آلِ سعود
یا مصطفی یا احمد…

ششمین دُرّ امامت و وِلا
ششمین نورِ خدا خوش آمدی
پسر فاطمه جان مرتضی
صادق آلِ عبا خوش آمدی
مدد امامِ صادق…

تو فروغ مِهر تابنده ی حق
تو اُمید عاشقانی مولا
کوکب سپهر فضلی و شرف
برتر از حدّ بیانی مولا
مدد امامِ صادق…

هِفدَهِ ماهِ ربیع زِ مَقدَمَت
دلِ دِل سِپُردِگان پُر شعف است
روی ما هم به سوی مدینه و
هم سوی صحن و سرای نجف است
علی علی یا مولا…