علت نامگذاری حضرت فاطمه (س) به زهرا

ابوهاشم عسکرى گوید: از حضرت امام حسن عسکرى (علیه السلام) پرسیدم که به چه مناسبت حضرت فاطمه را ((زهرا)) نامیده اند؟ فرمود:

به خاطر آن که چهره اش از اول صبح براى امیرالمؤمنین (علیه السلام) به سان خورشید درخشان و به هنگام زوال مانند ماه نورانى و به هنگام غروب مانند ستاره درخشان روشن مى شد(1)


 (1)فاطمه زهرا (سلام الله علیها) شادمانى دل پیامبر، ص 256.

منبع:۳۶۰ داستان از فضایل مصائب و کرامات فاطمه زهرا (س)،عباس عزیزى

منبع:http://ahlelbeat.ir/

خواستگارى امام على (ع) از حضرت فاطمه (س)

سال دوم هجرت بود. در این هنگام على (علیه السلام) بیست و پنج سال داشت ، و حضرت زهرا (سلام الله علیها) نه سال داشت . على (علیه السلام) شخصا به حضور پیامبر(صلى الله علیه و آله و سلم ) آمد و از فاطمه (سلام الله علیها) خواستگارى کرد.
پیامبر اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم ) به على (علیه السلام) فرمود: قبل از تو مردانى از فاطمه (سلام الله علیها) خواستگارى کرده اند و من خواستگارى آنها را به فاطمه (سلام الله علیها) گفته ام ، ولى از چهره اش ‍ دریافتم که آنها را نمى پسندد، اکنون پیام تو را نیز به او مى رسانم و بعد نزد تو آمده و نتیجه را مى گویم .
پیامبر(صلى الله علیه و آله و سلم ) وارد خانه شد و جریان خواستگارى على (علیه السلام) را به سمع فاطمه (سلام الله علیها) رسانید و فرمود: نظر تو چیست ؟
فاطمه (سلام الله علیها) سکوت کرد، و چهره اش تغییر ننمود و پیامبر(صلى الله علیه و آله و سلم ) از چهره او نشانه نارضایتى نیافت ،

پیامبر(صلى الله علیه و آله و سلم ) برخاست و در حالى که مى گفت :

الله اکبر سکوتها اقرارها؛ خدایا از همه چیز بزرگتر است ، سکوت او نشانه اقرار او است(1)

پیامبر(صلى الله علیه و آله و سلم ) به حضور على (علیه السلام) آمد، و بشارت رضایت فاطمه (سلام الله علیها) را به على (علیه السلام) داد(2)


(1)وسائل الشیعه ، ج 14، ص 207.
(2)داستان دوستان ، ج 4، ص 274.

منبع: ۳۶۰ داستان از فضایل مصائب و کرامات فاطمه زهرا (س)،عباس عزیزى

منبع:http://ahlelbeat.ir/